Prof. Dr. Oya IŞIK (Ç. Ü. Su Ürünleri Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Suat DİKEL (Ç. Ü. Su Ürünleri Fak. Yetiştiricilik Bölüm Başkanı) 
Prof. Dr. Fatih ÖZOGUL (Ç. U. Su Ürünleri Fak. Mikrobiyoloji ve Kalitekontrol Laboratuvarı Başkanı)
Prof Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL (Ç.Ü. İİBF İşletme Bölüm Başkanı)
Uzm. Dr. Ender SARAÇ - Aile Hekimi-Ayurveda Uzmanı 
Uzm. Dr. Emin DİNDAR - Aile Hekimi-Phytoterapist 
Uzm. Dr. Metin Tamer
Uzm. Dr. Sefer Demir
Adana Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Adana Seyhan Belediyesi